พาเที่ยวอุบลราชธานี

พาเที่ยวอุบลราชธานี อุจังหวัดมีที่ราบและภูเขาช่วงที่มีมูลแม่น้ำไหลผ่านกลาง ภูมิภาคที่อุบลราชธานีมีพรมแดนติดกับกัมพูชาและลาวได้รับการประกาศเกียรติคุณว่า “สามเหลี่ยมมรกต” เพื่อเป็นการรับรู้ถึงภูมิประเทศสีเขียวอันงดงาม เพิ่มความน่าสนใจของธรรมชาติอุบลราชธานีของภูปากช่อง Nayoi

และผาแต้มอุทยานแห่งชาติ s เป็นสองภาคอีสานของสวยงามและ unvisited ที่สุดรักษาธรรมชาติ อุบลราชธานีซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมในการชมงานแห่เทียนประจำปีซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองทางพุทธศาสนาที่มีเสน่ห์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พาเที่ยวอุบลราชธานี ในสถานที่แนะนำ

พาเที่ยวอุบลราชธานี

ปราสาทบ้านเบ็ญ

ตั้งอยู่ในตำบลหนองอ้มและเป็นศาสนสถานขอมขนาดกลาง ประกอบด้วยพระปรางค์ก่ออิฐ 3 องค์บนศิลาแลง กรมศิลปากรได้ขุดค้นพบในปี พ.ศ. 2533 และพบพระอินทรมีลวดลายทิศละ 9 องค์และพระอินทร์บนช้างเอราวัณ ตามแบบแปลนสถาปัตยกรรมและประติมากรรมบนทับหลังเชื่อกันว่าพระปรางค์สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายคริสต์ศักราช 15 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 16

ทุ่งศรีเมือง

ทุ่งศรีเมือง (ทุ่งศรีเมือง) สนามใจกลางเมืองหน้าศาลากลางเป็นสวนสาธารณะที่มีภูมิทัศน์สวยงาม เดิมเป็นพื้นที่นาของเจ้าเมืองเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะและสถานที่จัดงานเทศกาลในสมัยรัชกาลที่ 5 สนามมีประตู 4 ประตู ได้แก่ อุบลเดชประชารักษ์อุบลศักดิ์ประชาบาลอุบลกานต์ประชานิษฐ์และอุบลกิจประชา

เป็นที่ตั้งของเลียนแบบประติมากรรมเทียนแกะสลักสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะจะเปิด 5:00-22:00 นอกจากนี้ของที่น่าสนใจศาลหลักเมือง (ศาลหลักเมือง) ตั้งอยู่ที่มุมสนามด้านใต้เสาศักดิ์สิทธิ์สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2515 ศาลเจ้าเปิดให้บริการระหว่างเวลา 5.00 น. ถึง 19.00 น.

อนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงศ์หรือเจ้าคำพอง (อารามปทุม) วรราช – สุริยวงศ์หรือเจ้าคำผง) พระปทุมวรราชสุริยวงศ์เป็นผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีระหว่าง พ.ศ. 2321-2385 ปฏิมากรรมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์หรือติสโสอ้วน) พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่รู้จักกันดีในพระสูตรและวิปัสสนา

อนุสาวรีย์แห่งความดี (วัดแห่งความดี) อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นโดย WWII PoWs เพื่อเป็นเกียรติแก่ความเอื้ออาทรและความดีงามของชาวอุบลราชธานี ประติมากรรมแห่งความปรองดองและความก้าวหน้า (ก้าวมากรรมก้าวไปข้างหน้า) ประติมากรรมแสดงถึงความสามัคคีของ 4 ประเทศ ได้แก่ ไทยสปป. ลาวกัมพูชาและเวียดนาม

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย รูเล็ตออนไลน์

Marion Davidson
No Comments
Posted in:
Blogging