เที่ยวชัยนาท

เที่ยวชัยนาท เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทำให้เมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก มันเป็นเมืองที่มีความยาวประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยระยะเวลา ดังนั้นจึงมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ให้ชมมากมายเช่นวัดมหาธาตุอนุสาวรีย์ขุนสวรรค์วัดการุ ณ เป็นต้น

ปัจจุบันชัยนาทมีชื่อเสียงและมีงานหัตถกรรมการจักสานการปั้นการทอผ้าและการทำเครื่องเบญจรงค์ ด้วยฝีมือที่ประณีตโดยฝีมือของชาวบ้านกลุ่มต่างๆงานฝีมือของพวกเขาสามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยรูปแบบที่ทันสมัยและราคาไม่แพง

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พา เที่ยวชัยนาท

เที่ยวชัยนาท

รูปปั้นคุณซัน

รูปปั้นขุนสรรค์ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรีเป็นอนุสรณ์ผู้นำชาวบางระจันขุนสรรค์หรือที่รู้จักกันในนาม วีรบุรุษแห่งสายน้ำน้อย อาสาสมัครทหารคนแรกจากอำเภอสังขบุรีเมื่อ 220 ปีที่แล้วเขาได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญ

ในการต่อสู้เจ็ดครั้งกับกองกำลังพม่าที่รุกราน พิธีเปิดรูปปั้นจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2526 และต่อมาวันสักการะรูปปั้นขุนซานจะจัดขึ้นในวันเดียวกันตั้งแต่นั้นเป็นต้น

วัดไกลกังวล

วัดเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 9-12 วัดไคลคังวอนถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่ง แต่ต่อมาได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2510 ซากห้องบวชยังคงอยู่บนยอดเขา

รอยพระพุทธบาทจำลองของพระพุทธเจ้าและทิวทัศน์มุมกว้างเป็นจุดเด่นอื่น ๆ ของวัด จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวประจำปีซึ่งจัดขึ้นที่นี่วัดตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียรห่างจากตัวเมืองจังหวัดชัยนาท 48 กิโลเมตร

วัดพระบรมธาตุวรวิหา

วัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านท้ายเหมืองตำบลชัยนาทอำเภอเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นที่นับถือกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ภายในพระอุโบสถมีพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทองเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดชัยนาทและพื้นที่โดยรอบ

วัดอินทาราม

วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องหอระฆังคู่และหอพระคัมภีร์รวมถึงสิ่งก่อสร้างศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ หอพระคัมภีร์ตั้งอยู่ใจกลางสระน้ำและได้รับการตกแต่งด้วยลวดลายแบบดั้งเดิมอย่างวิจิตรบรรจง

วัดกะรุณา

วัดนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารต้อนรับเขื่อนเจ้าพระยาประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่ชื่อพระพุทธามหาศิลาซึ่งได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในจังหวัดชัยนาท เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น

เป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นและในปี 2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ที่เขื่อนเจ้าพระยาวัฒน์การุณย์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย gclub

Marion Davidson
No Comments
Posted in:
Blogging