เที่ยวตรัง

เที่ยวตรัง เป็นชายฝั่งทะเลที่สวยงามของจังหวัดที่มีชายฝั่งยาวสวยงามที่ทอดยาว 199 กิโลเมตรไปตามอันดามันทะเล นอกจากนี้จังหวัดยังมีแม่น้ำสำคัญ 2 สายไหลผ่านคือแม่น้ำตรังซึ่งมีต้นกำเนิดในเทือกเขาเขาหลวงและแม่น้ำปะเหลียนซึ่งไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด

ใจกลางเมืองพระยารัษฎานุประดิษฐ์ Mahisara ภักดีพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ประมาณ 200 เมตรจากกันตังเขตเทศบาลเมือง อาคารดังกล่าวเป็นบ้านพักอาศัยเดิมของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อย่าพลาดชมต้นยางนาต้นแรกในประเทศไทย

ที่ตั้งอยู่ริมถนนไปอำเภอกันตัง บ้านนาหมื่นศรีเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนาโยง มีชื่อเสียงในเรื่องผ้าทอมือในท้องถิ่น มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของการออกแบบและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษนี้

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมจังหวัดตรังคือระหว่างเดือนธันวาคม – พฤษภาคม ฤดูกาลที่สูงและต่ำไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน รีสอร์ทบางแห่งจะปิดให้บริการในช่วงต้นฤดูท่องเที่ยว กลางเดือนพฤศจิกายน ในขณะที่รีสอร์ทอื่น ๆ จะเริ่มเรียกเก็บค่าบริการในช่วงฤดูท่องเที่ยวในช่วงต้นเดือนตุลาคม

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พา เที่ยวตรัง

เที่ยวตรัง

สถานีรถไฟกันตัง

สถานีนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีการสร้างเรือนปั้นหยาสีเหลืองมัสตาร์ดตัดกับเรือนไม้สีน้ำตาล มีสถาปัตยกรรมคลาสสิกที่มีชื่อเสียงในรัชกาลที่ 6 สีเหลืองมัสตาร์ดและสีน้ำตาลกลายเป็นสีซิกเนเจอร์ของอาคารสถานีรถไฟ

อาคารและชานชาลา ด้านหน้าของอาคารตกแต่งในแต่ละมุมและใช้งานฉลุที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ห้องพักในอาคารมีฉากกั้นไม้พร้อมช่องระบายอากาศวางในแนวทแยงและหน้าต่างไม้เก่า ที่ห้องโถงมีรั้วลูกกรงไม้มีประตูเล็ก ๆ กั้นพื้น

ที่ไว้เป็นส่วน ๆ ด้านหลังของอาคารมีหลังคาจั่ว เสาที่รองรับชานชาลานี้ได้รับการตกแต่งด้วยงานฉลุเพื่อให้ดูคล้ายกับการตกแต่งภายในอาคาร ภายในสถานีมีเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเก่า ๆ

น้ำตกโตนตก

น้ำตกโตนตกอยู่ห่างจากน้ำตกโตนเต๊ะ 1 กิโลเมตรมีน้ำตกชั้นเดียวลดหลั่นกันไปตามหินลาดเล็กน้อยลงสู่แอ่งด้านล่าง น้ำตกโตนตกมีทิวทัศน์ที่สวยงามของน้ำตกโตนเต๊ะ

วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง

บ่อน้ำร้อนวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังตั้งอยู่ที่บ้านควนแดงหมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรัง อยู่ในเขตรักษาพันธุ์แห่งชาติซึ่งครอบคลุมป่าเขาวังป่าควนแดงและป่าน้ำราบ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย ufabet888

Marion Davidson
No Comments
Posted in:
Blogging