เที่ยวน่าน

เที่ยวน่าน เมื่อมาถึงจังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวต้องไปที่วัดภูมินทร์เพื่อชมภาพวาด ปู่ม่านย่าม่าน ซึ่งเป็นสตรีและสตรีไทลื้อโบราณที่มีคุณค่าและมีเอกลักษณ์จนได้รับการขนานนามว่าเป็นภาพกระซิบโลก ไม่ไกลจากวัดภูมินทร์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ซึ่งจัดแสดงศิลปะโบราณของท้องถิ่นล้านนา ในฐานะที่เป็นด้านหน้าของอาคารที่มีส่วนโค้งของต้นไม้ลีลาวดีเจริญเติบโตในแถวที่แผ่กระจายไปทั่วแต่ละอื่น ๆ และโค้งลงไปในอุโมงค์สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมความงามและใช้ของที่ระลึกรูปภาพ

การเคลือบที่ดวงดาวในเวลากลางคืนและตื่นขึ้นมาเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ Unseen จังหวัดน่านยังมีสถานที่ที่น่าสนใจเช่นวังศิลาแลงซึ่งเป็นตรอกหินที่ถูกน้ำกัดเซาะจนเกิดเป็นลายสวยงามรวมถึงซิกเนเจอร์ของจังหวัดอื่น ๆ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พา เที่ยวน่าน

เที่ยวน่าน

บ่อน้ำธรรมชาติ

นอกจากการทำนาแล้วชาวบ้านอำเภอบ่อเกลือยังประกอบอาชีพทำเกลือในแหล่งหินเหล่านั้นบนภูเขา เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากที่อำเภอบ่อเกลือเป็นแหล่งผลิตเกลือที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ น่านเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่และมีการค้าขายเกลือส่วนใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยและมีกองคาราวานพ่อค้าชินฮ่อจากยูนนานกวางสีและจังหวัดอื่น ๆ

วัดบุญยืน

เป็นวัดประจำตำบล มีความสำคัญต่อความมั่นคงของจังหวัดน่าน จากเจ้าชายผู้เป็นเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 56 อนุสรณ์สถานที่สำคัญภายในวัดคือพระพุทธรูปยืนประตูวัดบุญยืนกรอบประตูไม้สักแกะสลัก 3 ชั้น ภาพพระอินทร์ประทับบนดอกบัว

และพระพรหมอยู่บนช้างเจ็ดเชือกความสำคัญของวัดบุญยืน พ.ศ. 2485 กรมศิลป์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี 2501 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จวัดบุญยืน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย แทงบอลออนไลน์

Marion Davidson
No Comments
Posted in:
Blogging