เที่ยวพะเยา

เราจะพาไป เที่ยวพะเยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เงียบสงบและสวยงามเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมโบราณ มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นวัดพระธาตุมีจอมทองโบราณเวียงลอพะเยา, ศาลหลักเมือง, อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง , วัดศรีโคมคำ, วัด Tilok รัมวัด Analayotipyaram และวัด Nantaram วัดที่มีพระวิหารศิลปะไทใหญ่ที่สร้างขึ้น ทำด้วยไม้สักทั้งหลังและตกแต่งด้วยลวดลายที่สลับซับซ้อน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พา เที่ยวพะเยา

เที่ยวพะเยา

วัดติโลกอาราม

วัด Tilok รัม (วัดติโลกอาราม) เป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ที่กว๊านพะเยาหรือทะเลสาบพะเยาในอดีตเป็นชุมชนเก่า พบว่าอนุสาวรีย์เก่าแก่แห่งนี้มีอายุมากกว่า 500 ปี นอกจากนี้จากศิลาจารึกที่ขุดพบในบริเวณนี้วัดถูกสร้างขึ้นโดยพระยายุทธิษฐิระเจ้าเมืองพะเยาภายใต้การบังคับบัญชาของพระยาติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. 1476-1486

 ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชุมชน ได้มาตั้งรกรากที่นี่ในช่วงเวลานั้น ในปี พ.ศ. 2482 กรมประมงได้สร้างประตูระบายน้ำในกว๊านพะเยาเพื่อกักเก็บน้ำ ส่งผลให้วัดหลายแห่งถูกน้ำท่วมรวมทั้งวัดติโลกอารามที่อยู่ใต้กว๊านพะเยามานานกว่า 68 ปี พะเยาจังหวัดนำหลวงพ่อศิลามาติดตั้งไว้ที่จุดเดิมกลางทะเลสาบเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้ทางเรือและชมทิวทัศน์ที่สวยงาม

วัดศรีโคมคำ

วัดศรีโคมคำหรือวัดพระเจ้าต้นหลวงหรือวัดทุ่งเอี้ยงตั้งอยู่ริม กว๊านพะเยาเป็นวัดหลักของเมืองที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15 เป็นที่ตั้งของพระเจ้าต้นหลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุด

และเก่าแก่ที่สุดในอาณาจักรล้านนาที่มีตำนานเกี่ยวกับการมาถึงของพระพุทธเจ้ารวมถึงคำทำนายที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับการสร้างพระเจ้าต้นหลวงในบริเวณที่เรียกว่าหนองเอี้ยง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1524

ถนนคนเดินพะเยา

พะเยาเดินถนน เหมาะสำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้งและกำลังมองหาของที่ระลึกจากจังหวัด ; เช่นข้าวแช่หมูกรอบน้ำพริกอ่องและน้ำพริกอ่องในราคาย่อมเยา ถนนคนเดินเกิดขึ้นที่หน้ากว๊านพะเยาในวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์และที่ศาลหลักเมืองในวันปกติ

วัดอนาลโยทิพยาราม

วัดอนาลโยทิพยารามตำนานของวัดมีขึ้นเมื่อพระอาจารย์พิบูลสุมังคโลพระภิกษุที่วัดรัตนวนารามได้ฝันเห็นทรายสีทองไหลลงมาที่วัด ลำแสงทรายสีทองพวยพุ่งลงมาราวกับสายน้ำและอาบไล้วิหารจนแทบจะกลายเป็นวิหารทองคำ เมื่อเหลือบไปเห็นคานทองก็เห็นภูเขาอีกด้านของกว๊านพะเยา

หลังจากนั้นชาวบ้านคนหนึ่งได้ชวนเขาไปดูพื้นที่ที่แปลกประหลาดและมีความสำคัญในการสร้างที่พักของสงฆ์สำหรับชาวบ้านเพื่อทำบุญ แถวนั้นชาวบ้านมักจะเห็นดวงไฟเป็นรูปกลมลอยไปลอยมาเหนือภูเขาสูง

ดอยหลวงอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติดอยหลวงเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือจรดใต้โดยมีดอยหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดมีความสูง 1,694 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกปู่แก่งน้ำตกหินปูน 9 ชั้นมีน้ำตลอดทั้งปีน้ำตกวังแก้วน้ำตกจำปาทองและน้ำตกแม่แยง

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย ufabet168

Marion Davidson
No Comments
Posted in:
Blogging