เที่ยวพิจิตร

เที่ยวพิจิตร หนึ่งในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยหรือที่หลายคนรู้จักในนาม เมืองชาละวัน เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของ ไกรทอง ชาวบ้านที่ปราบจระเข้ได้ ปัจจุบันจังหวัดพิจิตรยังคงมีโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยถึงอยุธยาอยู่ในอุทยานเมืองเก่าพิชิต

รวมทั้งกำแพงเมืองคูเมืองเจดีย์สวนรุกขชาติและถ้ำ มีวัดที่คู่บ้านคู่เมือง ได้แก่ วัดท่าหลวงวัดเขารูปังวัดโพธิ์ประทับช้างและวัดสุกุมาราม สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรเป็นบึงศรี Fai, แหล่งที่ใหญ่ที่สุดของน้ำจืดในประเทศซึ่งมีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะสำหรับสถานที่ที่จะพักผ่อนหรือนั่งชมที่ซันเซ็ท

นอกจากนี้จังหวัดพิจิตรยังมีมรดกที่ผสมผสานเข้ากับบริบทปัจจุบันเช่นตลาดเก่าวังกบที่ยังคงวิถีชีวิตและกิจการแบบดั้งเดิม อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวพิจิตรที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศคือการแข่งขันเรือยาวซึ่งมักจะจัดขึ้นอย่างคึกคักในช่วงเดือนกันยายน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พา เที่ยวพิจิตร

เที่ยวพิจิตร

อุทยานประวัติศาสตร์พิจิตร

เจ้าหน้าที่จังหวัดได้สร้างรูปปั้นชาละวันและไกรทองไว้ที่หน้าถ้ำเกาะศรีมาลามีลักษณะคล้ายเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่กลางคูน้ำนอกกำแพงเมืองเก่า ล้อมรอบด้วยคลองสันดอน สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นป้อมโบราณหรือหอสังเกตการณ์เนื่องจากตั้งอยู่นอกตัวเมืองและตั้งอยู่กลางคูน้ำการเดินทางในการเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พิจิตร

วัดเขารอบช้าง

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในมณฑปหรือศาลาสี่เหลี่ยมของวัดได้จางหายไปส่วนใหญ่ ภายในวัดยังประดิษฐานพระพุทธรูปเดินและรอยพระพุทธบาทจำลองอีกด้วย วัดเขารูปช้างตั้งอยู่ริมถนนพิจิตร

วัดโรงช้าง

เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาในยุคพระยาโคตรบอง แต่เดิมเรียกว่ากองช้างเพราะเป็นปางช้าง ต่อมาเรียกว่าคลองช้างจนกระทั่งทางราชการได้เปิดโรงเรียนประชาภิบาลขึ้นที่วัด เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโรงช้าง ความน่าสนใจของวัดนี้คือพระพุทธรูปสามมิติขนาดใหญ่ปางมารวิชัยปางห่ามหยาดและปางสายหยาดรวมทั้งเจดีย์ประธานของวัด

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย เสือมังกร

Marion Davidson
No Comments
Posted in:
Blogging