เที่ยวมหาสารคาม

เที่ยวมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามซึ่งตั้งอยู่ใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคโดยได้รับสมญานามว่า“ ตักศิลาแห่งอีสาน” จังหวัดยังเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งโดยจังหวัดนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองนครจำปาศรีโบราณสมัยทวารวดี ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือที่สวยงามของมหาสารคามเป็นที่ต้องการของลวดลายดั้งเดิม

สถานที่ท่อง เที่ยวมหาสารคาม

เที่ยวมหาสารคาม

หอศิลปวัฒนธรรมอีสาน

หอศิลปวัฒนธรรมอีสานอยู่ในสถาบันราชภัฏห้องศูนย์มีการจัดแสดงที่มาของวัฒนธรรมอีสานเรื่องใบตาลแห้งและงานเช่นการทอผ้าและการออกแบบผ้า

พระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูนหรือการตรวจสอบธรรมเป็นจังหวะที่มีการค้นพบทางประวัติศาสตร์และที่นอนที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของเมืองโบราณจำปาศรีในปัจจุบันมีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่สถูปแห่งชาติชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดคือสถน ( เจดีย์) ที่สถูปสารหนูโต๊ะของด้วยไม้เงินและทองสัมฤทธิ์

สถานที่นี้มีแอร์พอนไดเร็กทอรีมัณฑนาที่ 8-10 พระธาตุนาดูนองค์นี้จะมีขึ้นทุกวันมาฆะวิธีการเดินทางจากสถานีรถไฟใต้ดินทางหลวงหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำและวาสพุทระยะทางเข้า 2045 ไปอำเภอนาดูน พระธาตุอยู่ห่างจากเชียงแสน 65 กม.

พระยืนมงคลและพระมิ่งเมือง

พระโขนงมงคลและพระมังเมืองเป็นรูปที่สำคัญที่สุดของจังหวัดอยู่ที่คันธารราฐตามทางหลวงหมายเลข 213 ห่างจากบ่อประมาณ 14 ภาพในแบบทวารวดีสร้างด้วยหินสีแดงเชื่อกันว่าสามารถทำให้ฝนตก ฝนดังกล่าวว่าชายคนหนึ่งสร้างรูปแชเมืองในขณะที่ผู้หญิงสร้างรูปหยุนมงคล

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

สถาบันดนตรีและวัฒนธรรมอีสานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามสถาบันมีการจัดแสดงวัฒนธรรมอีสานสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการจัดแสดงที่มาของการทอผ้าการพัฒนาเสื้อผ้าพื้นเมืองเครื่องจักสานและงานไม้โลหะการพัฒนาเครื่อง บ้านกับคุกสัตว์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ดนตรีคร่ำครวญภาษาโบราณและร่วมสมัยของนักศึกษาตลอดจนสื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมระดับลาดยาวเพื่อจำหน่าย

จังหวัดซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศถือเป็นสถานศึกษาของสนามบินโดยได้รับสมญานามว่า“ ตักศิลาอีสาน” จังหวัดยังเป็นที่ตั้งของฐานรูปศักดิ์สิทธิ์และมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง โดยทั่วไปนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองนครจำปาศรีโบราณสมัยทวารวดีผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือที่สวยงามของข้าเป็นที่ต้องการของจุดอ้างอิง

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สถานที่ท่อง เที่ยวมหาสารคาม

หอศิลปอีสาน

หอศิลปวัฒนธรรมอีสานอยู่ในสถาบันราชภัฏห้องศูนย์มีการจัดแสดงที่มาของวัฒนธรรมอีสานเรื่องใบตาลแห้งและงานเช่นการทอผ้าและการออกแบบผ้า

พระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูนหรือพระพุทธมณฑลอีสานเป็นบริเวณที่มีการค้นพบทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความงดงามของเมืองโบราณจำปาศรี ปัจจุบันมีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดคือสถูป (เจดีย์) ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยทองคำเงินและทองสัมฤทธิ์

สถานที่นี้มีอายุตั้งแต่สมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 8-10 พระธาตุนาดูนองค์นี้จะมีชีวิตชีวาขึ้นทุกวันมาฆบูชาวิธีการเดินทางจากตัวเมืองมหาสารคามใช้ทางหลวงหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำและวาปีปทุมเลี้ยวขวาเข้าทางหลวง 2045 ไปอำเภอนาดูน พระธาตุอยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม 65 กม.

พระยืนมงคลและพระมิ่งเมือง

พระยืนมงคลและพระมิ่งเมืองเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดของจังหวัด อยู่ที่ตำบลคันธารราฐตามทางหลวงหมายเลข 213 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 14 กิโลเมตร ภาพในแบบทวารวดีสร้างด้วยหินทรายสีแดง เชื่อกันว่าสามารถทำให้ฝนตกในฤดูฝน ตำนานกล่าวว่าชายคนหนึ่งสร้างรูปมิ่งเมืองในขณะที่ผู้หญิงสร้างรูปหยุนมงคล

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการจัดแสดงที่มาของการทอผ้าการพัฒนาผ้าพื้นเมืองเครื่องจักสาน

และงานไม้โลหะการพัฒนาเครื่องใช้ในบ้านกับเครื่องทำความร้อนและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ดนตรีเดินเบาภาษาโบราณและร่วมสมัยของนักศึกษาตลอดจนสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมระดับลาดเพื่อจำหน่าย

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย ฝากขั้นต่ำ100

Marion Davidson
No Comments
Posted in:
Blogging