เที่ยวร้อยเอ็ด

เที่ยวร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดมีพระพุทธรูปที่น่าประทับใจจำนวนมากและเทศกาลที่น่าตื่นตาตื่นใจรวมถึงเทศกาลบั้งไฟแบบเก่าในหลายเมืองทั่วจังหวัดในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน จังหวัดนี้มีชื่อเสียงในด้านการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงของไทยและยังขึ้นชื่อเรื่องสิ่งทอและเครื่องจักสานแบบดั้งเดิม

เมืองร้อยเอ็ดถูกสร้างขึ้นรอบทะเลสาบเทียมขนาดใหญ่บึงพลาญชัยซึ่งมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะเล็ก ๆตรงกลาง พระพุทธรูปสูงที่ได้รับความนิยมในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ พระพุทธรูปเดินได้สูง 68 เมตรที่วัดบูรพาภิรามซึ่งมีบันไดให้นักท่องเที่ยวสามารถปีนขึ้นไปสูงถึงเข่าได้

ผู้ที่สนใจในอาคารทางประวัติศาสตร์จะเพลิดเพลินไปกับกู่กาซิงซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขมรขนาดใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ซึ่งอยู่นอกเมืองหกสิบกิโลเมตร สินค้าหัตถกรรมเป็นสินค้าหลักของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะเครื่องเป่าแคนซึ่งเป็นเครื่องเป่าลมไม้ หมู่บ้านเล็ก ๆสีแก้ว สำหรับผ้าไหมและผ้าฝ้ายผ้า, ถนนผดุงพาณิชย์เป็นสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชม

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พา เที่ยวร้อยเอ็ด

เที่ยวร้อยเอ็ด

อนุสาวรีย์พระขัตติยะวงศา

อนุสาวรีย์รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ตรงกลางวงเวียนสายน้ำผึ้งใกล้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด พระขัตติยวงศา  เป็นบุตรของท้าวจันทร์แก้วซึ่งเป็นพระราชนัดดาระดับสูง เขาได้รับเลือกให้เป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรกในปี พ.ศ. 2318 ในรัชสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้นำในประวัติศาสตร์ยังได้ก่อตั้งเมืองโดยนำผู้ตั้งถิ่นฐานจากเมืองทองไปยังเมืองร้อยเอ็ด เขาถือเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนร้อยเอ็ดให้กลายเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

ตั้งอยู่บ้านกกกลางตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองป๊อกจังหวัดร้อยเอ็ด วัดนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่ตั้งของมหาเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และความภาคภูมิใจของชาวร้อยเอ็ดและชาวอีสานพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ได้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่นี่และเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธ มีทั้งหมด 6 ชั้นออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบศิลปะภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสีขาวประดับด้วยสีทอง ล้อมรอบด้วยเจดีย์ขนาดเล็ก 8 องค์ในทิศต่างๆ

บ้านหวายลุก

ปัจจุบันหมู่บ้านหวายหลึมถูกพัฒนาให้กลายเป็นโฮมสเตย์ที่ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้าน

จำหน่ายวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เน้นการพักผ่อนตามธรรมชาติและสินค้าพื้นเมืองด้วยโดยเฉพาะผ้าไหมบ้านหวายหลุก สามารถสร้างรายได้จำนวนมากให้กับคนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองมากมายเช่นเครื่องจักสานผักปลอดสารพิษของที่ระลึก ฯลฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย แทงบอล

Marion Davidson
No Comments
Posted in:
Blogging