เที่ยวศรีสะเกษ

เที่ยวศรีสะเกษ เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจ นอกจากจะทำหน้าที่เป็นประตูไปเยี่ยมชมปราสาทเขาพระวิหาร ที่บนหน้าผาเขมรวัดข้ามพรมแดนในประเทศกัมพูชาที่จังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้เช่นเงาะและทุเรียนที่มีอยู่ในตอนต้นของฝน ฤดูกาล

เนื่องจากศรีสะเกษมีพรมแดนติดกับกัมพูชาจึงมีซากปรักหักพังของเขมรจำนวนมากอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคและประวัติความเป็นมาของเมืองหลวงของจังหวัดเชื่อว่ามีอายุย้อนไปถึงยุคอังกอร์ ซากปรักหักพังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้และเป็นหนึ่งในวัดเขมรที่งดงามที่สุดเท่าที่เคยมีมา

คือปราสาทพระวิหาร พระวิหารเป็นที่เรียกในภาษาไทยเป็นวัดที่สร้างขึ้นบนที่สูงชันริมหน้าผาที่โกหกข้ามพรมแดนในประเทศกัมพูชา แต่อยู่ไกลเข้าถึงได้มากขึ้นเป็นวันเดินทางจากศรีสะเกษที่ปราสาทเขาพระวิหารอุทยานแห่งชาติมี สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีหลายแห่งก่อนที่จะข้ามพรมแดน

นอกจากความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมแล้วศรีสะเกษยังมีชนเผ่าหลายชาติพันธุ์รวมถึงส่วยลาวเขมรและเยอซึ่งตั้งรกรากอยู่ในจังหวัดตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา เมืองศรีสะเกษเดิมชื่อเมืองคูข่านตั้งอยู่ที่บ้านปราสาทศรีเอี่ยมดงลำดวนในปัจจุบันตำบลดวนใหญ่อำเภอวังหิน แต่ได้ย้ายมาที่ตั้งปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่ 5 ราวหนึ่งร้อย ปีที่แล้ว

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พา เที่ยวศรีสะเกษ

เที่ยวศรีสะเกษ

ปรางค์กู่โบราณสถานขอม

เจดีย์ของโบราณสถานเขมรแห่งนี้ตั้งอยู่ในบ้านปรางค์กู่สร้างขึ้นจากอิฐขนาดมหึมาเช่นโบราณสถานแบบขอมศรีขรภูมิในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งสามารถย้อนกลับไปได้กว่าพันปีก่อน ด้านหน้าของปรางค์กู่เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของอนาทิแดซึ่งมารวมตัวกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป

พระธาตุเรืองรอง

วัดนี้ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างเรืองตำบลยาปลองรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันอย่างงดงามจากกลุ่มชาติพันธุ์ 4 กลุ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีทั้งแบบลาวส่วยเขมรและยอเจดีย์ 6 ชั้น

ชั้นล่างใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในขณะที่พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ชั้นหนึ่งและชั้นสอง ชั้นสามเป็นห้องโถงภาพ ห้องปฏิบัติธรรมอยู่ที่ชั้นสี่ พระธาตุของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ที่ชั้นบนสุดซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกด้วย

บ้านคุณอำไพพาณิชย์

อาคารสไตล์จีนได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยปูนปั้น ได้รับการปรับปรุงและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและในที่สุดก็ได้รับรางวัลเหรียญทองจากโครงการสนทนาสถาปัตยกรรมเมืองในปี พ.ศ. 2531 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารดังกล่าวเป็นอาคารโบราณแล้ว

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

Marion Davidson
No Comments
Posted in:
Blogging