เที่ยวหนองคาย

เที่ยวหนองคาย เป็นยาวที่สุดของแม่น้ำโขง สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและจุดเริ่มที่สำคัญสำหรับการเดินทางเข้าไปในประเทศลาวมากขึ้นหรือการสำรวจอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย )

หนองคายมีวัดวาอารามวัฒนธรรมดั้งเดิมชนบทที่สวยงามและวิถีชีวิตชาวบ้านในชนบทงานที่มีชีวิตชีวาที่สุดคืองานบั้งไฟพญานาคบั้งไฟพญานาคซึ่งเป็นงานประจำปีที่มีลูกบอลแสงเรืองรองลอยออกมาจาก แม่น้ำซึ่งเชื่อกันว่าพญานาคส่งมาเพื่อเป็นเกียรติแก่พระพุทธเจ้า

หนองคายเป็นเมืองชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) สะพานมิตรภาพเชื่อมระหว่างสองประเทศและหนองคายเป็นจุดแวะยอดนิยม

สำหรับนักเดินทางที่มุ่งหน้าไปยังเวียงจันทน์และลาว มัดหมี่ผ้าไหมแบบพิเศษที่ชาวไทยนิยมผลิตในจังหวัดหนองคายและบั้งไฟพญานาคซึ่งเป็นงานลึกลับประจำปีเกิดขึ้นที่แม่น้ำโขงไม่ไกลจากตัวเมือง

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พา เที่ยวหนองคาย

เที่ยวหนองคาย

พระธาตุหนองคายพระธาตุกลางน้ำหรือพระธาตุหล้าหนอง

พระธาตุหนองคายพระธาตุกลางน้ำหรือพระธาตุหล้าหนองเป็นเจดีย์โบราณที่ถูกกัดเซาะและพังลงในแม่น้ำโขงเมื่อปี พ.ศ. 2390 ห่างจากตลิ่งประมาณ 200 เมตร ตามตำนานอุรังคธาตุ (พระธาตุพนม)

เจดีย์ประดิษฐานอัฐิกระดูก 9 ฟุต การสำรวจใต้น้ำโดยหน่วยศิลปากรภูมิภาคพบว่าเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมเยื้องมุมสูงหักออกเป็น 3 ส่วน เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15 โดยมีพื้นฐานมาจากความคล้ายคลึงกับพระธาตุบังพวน

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

ตั้งอยู่หน้าศาลากลางหลังเก่าศพของผู้เสียชีวิตในการปราบปรามฮ่อเมื่อปี พ.ศ. 2429 ได้ถูกบรรจุไว้ภายในอนุสาวรีย์ซึ่งสร้างโดยคำสั่งของหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้บังคับการปราบปรามเพื่อเป็นเกียรติแก่ความดี

การกระทำของผู้ที่สละชีวิตเพื่อชาติ มีจารึกภาษาจีนอังกฤษลาวและไทยทั้งสี่ทิศของอนุสาวรีย์ พิธีบวงสรวงและงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 มีนาคม

สะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 1

เป็นทางเชื่อมข้ามแม่น้ำโขงระหว่างอำเภอเมืองหนองคายของประเทศไทยท่าเดื่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 20 กิโลเมตร

สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือจากสามประเทศออสเตรเลียลาวและไทย เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – ลาวด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปจะต้องข้ามพรมแดนจากหนองคายไปเวียงจันทน์ผ่านช่องทางนี้ สะพานแห่งนี้มีความยาว 1,174 เมตรกว้าง 12.7 เมตรมีช่องทางเดินรถ 2 ช่องและมีช่องว่างตรงกลางสำหรับสร้างรางรถไฟ เชิงสะพานมีด่านตรวจคนเข้าเมือง

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์โพนพิสัย

ตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัยถนนพิสัยสรเดชตำบลชุมพร อาคารนี้ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2467 ขุนวรวุฒิมนตรี (ทองดีอินทรกำแหง) เป็นนายอำเภอคนที่ 4 โดยใช้งบประมาณบริจาคจากชาวอำเภอโพนพิสัย

การก่อสร้างสร้างโดยช่างฝีมือในท้องถิ่นเป็นสถาปัตยกรรมโคโลเนียลโดยไม่ใช้ปูนซีเมนต์ อำเภอได้ยื่นคำขอต่อหน่วยศิลปากรที่ 9 (ขอนแก่น)

เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและในปี 2553 ได้รับอนุญาตให้บูรณะและเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์โพนพิสัย ในปี 2556 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโดยมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน

ได้แก่ 1. พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 2. ประวัติความเป็นมาของโพนพิสัย. 3. มหัศจรรย์บั้งไฟพญานาค. การบูรณะและตกแต่งพิพิธภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จากนั้นก็กลายเป็นแหล่งความรู้สำหรับชุมชนและผู้คนโดยทั่วไป

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ (ปิดวันอาทิตย์)

เวลา 9.00-16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08 1061 5113

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย ufabet888

Marion Davidson
No Comments
Posted in:
Blogging