เที่ยวอยุธยา

อยุธยาที่เราต่างคุ้นเคยนั้น คงไม่พ้นเช่น การไหว้พระทำบุญ 9 วัด ไปเดินเที่ยวตลาดน้ำอโยธยา และแวะกินกุ้งอยุธยา และหลายๆคนคิดว่าไปอยุธยายังเที่ยวในแบบเดิมอยู่  แต่อยุธยาในวันนี้ไม่ได้มีแค่วัดและโบราณสถานเก่าแก่ที่สวยงาม เราจะพาทุกคนไป เที่ยวอยุธยา กันค่ะ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พา เที่ยวอยุธยา เมืองโบราณ

เที่ยวอยุธยา

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

อาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามและโดดเด่น เรื่องราวที่ศิลปะไทยและตะวันตกมาบรรจบพบกันได้อย่างลงตัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิคมีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างวิหาร และเลียนแบบโบสถ์คริสต์ในการก่อสร้าง และพระอุโบสถสร้างตามแบบคริสต์ เลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เหนือขึ้นไปเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ

ผนังและเพดานภายใน มีลวดลายสวยงาม ส่วนภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธนฤมลพระประธาน ในอุโบสถงามบริสุทธิ์ที่อยู่ในท่านั่งสมาธิ  สามารถเดินทางมาโดยจอดรถไว้ฝั่งตรงข้าม จากนั้นนั่งกระเช้าขามฟากเปิดให้บริการตั้งแต่ 5:30-21:00 ของทุกวัน

วัดราชบูรณะ

โบราณสถานที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ฯ เช่นกัน ตั้งอยู่ติดกับวัดมหาธาตุ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปในเศียรต้นไม้ซึ่งเป็นภาพทีโด่งดังไปทั่วโลก  เป็นอีกหนึ่งวัดที่โดดเด่น ปรางค์ประธานที่มีขนาดสูงและใหญ่มากก่อด้วยศิลาแลงบนฐานสี่เหลี่ยมซึ่งมีเจดีย์อยู่ทั้งสี่ทิศ มีบันไดขึ้นสู่องค์ปรางค์ถือเป็นปรางค์แบบไทยที่นิยมทำฐานสูง เปิดทุกวัน เวลา 08.30–16.30 น.

อยุธยารีทรีท

สาวๆที่รักการถ่ายรูป ที่นี่มีมุมสวยๆมากมาย ไม่ว่าจะมุมโต๊ะนั่งแบบไทยต่างๆ เรือพายริมสระซึ่งเป็นเรือแบบโบราณที่คนไทยสมัยก่อนเคยใช้เพื่อการค้าการขาย แถมริมน้ำยังมีเปลไว้นอนชิวรับลมเย็นสบายอีกด้วย มีอาหารไทยทั้งคาวของหวาน อาหารไทยจานเดียว อาหารแบบตะวันตก เครื่องดื่มที่นี่มีให้เลือกหลากหลาย เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 น. – 20:00 น.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย แทงบอลออนไลน์

อยุธยาที่เราต่างคุ้นเคยนั้น คงไม่พ้นเช่น การไหว้พระทำบุญ 9 วัด ไปเดินเที่ยวตลาดน้ำอโยธยา และแวะกินกุ้งอยุธยา และหลายๆคนคิดว่าไปอยุธยายังเที่ยวในแบบเดิมอยู่  แต่อยุธยาในวันนี้ไม่ได้มีแค่วัดและโบราณสถานเก่าแก่ที่สวยงาม เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พา เที่ยวอยุธยา เมืองโบราณ

อยุธยาตอนนี้ไม่ได้มีแค่วัดและโบราณสถานมีเท่านั้น แต่ยังมีคาเฟ่และร้านอาหารมากมาย

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

เที่ยวอยุธยา

กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ เรื่องราวที่ศิลปะไทยและตะวันตกมาบรรจบพบกันได้อย่างลงตัว อาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามและโดดเด่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเลียนแบบโบสถ์คริสต์ในการก่อสร้าง และพระอุโบสถสร้างตามแบบคริสต์ เลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค โดยมีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างวิหาร บริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด เหนือขึ้นไปเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธนฤมลพระประธานในอุโบสถงามบริสุทธิ์ที่อยู่ในท่านั่งสมาธิ  ส่วนผนังและเพดานภายใน มีลวดลายสวยงาม สามารถเดินทางมาโดยจอดรถไว้ฝั่งตรงข้าม จากนั้นนั่งกระเช้าขามฟากเปิดให้บริการตั้งแต่ 5:30-21:00 ของทุกวัน

หรือใครที่สนใจ เที่ยว พักผ่อนที่สวนผึ้งจังหวัดราชบุรี

วัดราชบูรณะ

โบราณสถานที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ฯ เช่นกัน ตั้งอยู่ติดกับวัดมหาธาตุ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปในเศียรต้นไม้ซึ่งเป็นภาพทีโด่งดังไปทั่วโลก  เป็นอีกหนึ่งวัดที่โดดเด่น ปรางค์ประธานที่มีขนาดสูงและใหญ่มากก่อด้วยศิลาแลงบนฐานสี่เหลี่ยมซึ่งมีเจดีย์อยู่ทั้งสี่ทิศ มีบันไดขึ้นสู่องค์ปรางค์ถือเป็นปรางค์แบบไทยที่นิยมทำฐานสูง เปิดทุกวัน เวลา 08.30–16.30 น.

อยุธยารีทรีท

เที่ยวอยุธยา

สาวๆที่รักการถ่ายรูป ที่นี่มีมุมสวยๆมากมาย ไม่ว่าจะมุมโต๊ะนั่งแบบไทยต่างๆ เรือพายริมสระซึ่งเป็นเรือแบบโบราณที่คนไทยสมัยก่อนเคยใช้เพื่อการค้าการขาย แถมริมน้ำยังมีเปลไว้นอนชิวรับลมเย็นสบายอีกด้วย มีอาหารไทยทั้งคาวของหวาน อาหารไทยจานเดียว อาหารแบบตะวันตก เครื่องดื่มที่นี่มีให้เลือกหลากหลาย เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00 น. – 20:00 น.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย www.gclubu4.com/