เที่ยวอ่างทอง

เที่ยวอ่างทอง เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มตอนกลาง ไม่ไกลจากกรุงเทพฯนักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาเดินทางหนึ่งวันที่นั่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน อ่างทองเต็มไปด้วยวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีวัดที่สวยงามมากกว่า 200 แห่ง

อ่างทองมีงานหัตถกรรมพื้นบ้านมากมายทั้งการปั้นตุ๊กตาชาววังการทำกลองการทำอิฐมอญและการผลิตเครื่องจักสาน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของดนตรีพื้นบ้าน ในบางหมู่บ้านมีการปลูกดอกไม้เช่นดอกดาวเรืองและดอกทานตะวันบนทุ่งกว้างและกำลังกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

พา เที่ยวอ่างทอง

เที่ยวอ่างทอง

วัดประสาท

วัดประสาทมีพระอุโบสถหรือศาลาการเปรียญและวิหาร ที่มีสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายฐานโค้งแบบสำเภา เจดีย์องค์ใหญ่สร้างขึ้นในราวสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 โดยช่างฝีมือท้องถิ่น จิตรกรรมฝาผนังโดยช่างฝีมือในยุครัตนโกสินทร์ยังคงได้รับอิทธิพลจากโรงเรียนสมัยอยุธยา

ภาพวาดด้านหลังองค์พระประธานเป็นสระน้ำในป่าหิมพานต์และสัตว์ประจำทิศ บรรยายไว้ที่ผนังทั้งสองด้านคือองค์พระยืนบนฐานดอกบัวมีพุทธสาวกยืนไหว้ทั้งสองข้าง ด้านหลังของวัดมีป่าต้นยางขนาดใหญ่ที่มีอายุเกือบหนึ่งร้อยปี หมู่บ้านส่วนใหญ่มีบ้านทรงไทยและสวนผลไม้ที่ร่มรื่น

วัดชัยมงคล

ภายในอุโบสถหรือศาลาอุปสมบทมีจิตรกรรมฝาผนังผสมศิลปะสมัยใหม่ เช่นแสงและเงาสีสะท้อนการวาดภาพเหมือนจริงค่าของแสงและสีเข้มเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของรูปภาพ

เช่นบนผนังเหนือหน้าต่างเป็นเพียงเส้นเดียวของภาพ การชุมนุมของเทวดาหรือที่ผนังด้านตรงข้ามองค์พระประธานเป็นภาพวาดของพระพุทธเจ้าประทับบนบัลลังก์แทนที่จะเป็นปางมารวิชัย

อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์

อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2531 เพื่อรำลึกถึงนายท้ายเรือเอกของเรือหลวงเอกในสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ นายท้ายยืนยันว่าจะได้รับการประหารชีวิตเนื่องจากไม่สามารถควบคุมเรือได้ดีพอ

และปล่อยให้มันชนกิ่งไม้และหักด้านหน้าเรือของราชวงศ์ เขาเชื่อว่าสิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้คนรุ่นต่อไปทำผิดแบบเดียวกัน ดังนั้นการตัดสินใจของเขาจึงได้รับการประเมินจนถึงตอนนี้

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนับสนุนโดย ฝากขั้นต่ำ100

Marion Davidson
No Comments
Posted in:
สถานที่ท่องเที่ยว